Skip to main content

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ PHƯỜNG TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

 ☘️☘️☘️ HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ PHƯỜNG TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ☘️☘️☘️
☘️☘️☘️ Nhằm tăng cường thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự cho đoàn viên, thanh niên đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự trong tình hình mới.

đồng chí Lê Thị Nhiên- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

☘️☘️☘️ Tối ngày 31/10/2023, Hội Đồng nghĩa vụ Quân sự phường Chi Lăng phối hợp với Ban chỉ huy quân sự phường; Hội CCB phường; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống quê hương Cách mạng và phong trào Thanh niên 5 xung kích đồng hành cho hơn 40 em Thanh niên và gia đình thanh niên.

Hội Đồng nghĩa vụ Quân sự phường Chi Lăng

☘️☘️☘️ Tại buổi tuyên truyền, các thanh niên và gia đình thanh niên đã được nghe Ban CHQS phường tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và luật Nghĩa vụ quân sự  sửa đổi bổ sung tại Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Được nghe Hội CCB phường tuyên truyền về truyền thống quê hương Cách mạng. Được Đoàn thanh niên tuyên truyền về phong trào thanh niên 5 xung kích đồng hành.

Hội Đồng nghĩa vụ Quân sự phường Chi Lăng

Hội Đồng nghĩa vụ Quân sự phường Chi Lăng

☘️☘️☘️ Cũng trong buổi tuyên truyền này, đồng chí Lê Thị Nhiên- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã phát biểu động viên khích lệ các Thanh niên đồng thời cũng nhấn mạnh một số nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành🌸🌺
☀️Buổi tuyên truyền diễn ra trong không khí vui tươi, cởi mở. Hội Đồng nghĩa vụ Quân sự phường đã phổ biến các nội dung chủ yếu như: các điều kiện nhập ngũ, chế độ chính sách khi tại ngũ, xuất ngũ. Buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các em trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự☀️

About