Skip to main content

HĐND phường phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ phường tổ chức hội nghị để các vị đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc với cử tri phường Chi Lăng

 ☘️☘️☘️ Sáng ngày 08/11, Thường trực HĐND phường phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ phường tổ chức hội nghị để các vị đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc với cử tri phường Chi Lăng ☘️☘️☘️.

Đoàn Thi Loan, Đại biểu HĐND tỉnh
☘️☘️☘️ Đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn có bà Đoàn Thị Loan - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Lạng Sơn;
Tổ Đại biểu HĐND thành phố gồm có: ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố; Tổ đại biểu HĐND thành phố;
Dự buổi tiếp xúc cử tri có bà Hoàng Thị Huyền - Ủy viên BTV -  CT UBMTTQ Việt Nam thành phố Lạng Sơn, trưởng các phòng chuyên môn thành phố.
Lãnh đạo phường Chi Lăng, cán bộ, công chức chuyên môn và đại diện 150 cử tri trên địa bàn phường Chi Lăng.

đồng chí Nguyễn Văn Hạnh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn

Đại biểu HĐND
☘️☘️☘️ Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Đoàn Thi Loan, Đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng và nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh. Tổ đại biểu HĐND thành phố, Đại biểu HĐND phường báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2023 và nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023 của thành phố và phường Chi Lăng.

Đ/c Đoàn Thị Loan - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Lạng Sơn
☘️☘️☘️ Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, cử tri phường Chi Lăng đã phản ánh, kiến nghị đến Đại biểu HĐND tỉnh; Tổ đại biểu HĐND thành phố và HĐND phường mà cử tri và Nhân dân quan tâm, như: công tác trật tự đô thị; giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; mở rộng diện tích các nhà văn hóa; điện chiếu sáng và chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở khối phố....

Ý kiến của cử tri

Ý kiến của cử tri

Các ý kiến của cử tri
☘️☘️☘️ Thay mặt cho Tổ đại biểu HĐND tỉnh, bà Đoàn Thị Loan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn đã ghi nhận những ý kiến đóng góp thiết thực của cử tri đối với vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, thành phố, phường và giải trình các vấn đề liên quan, những vấn đề cử tri phản ánh sẽ được tổng hợp trình HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, giải quyết.
Ông Nguyễn Văn Hạnh, thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm, sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tham mưu giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.
☘️☘️☘️ Bà Lê Thị Nhiên, Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Chi Lăng, tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của phường và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền, trình tỉnh, thành phố giải quyết trong thời gian tới.

About