Skip to main content

🌸🌺🌺Đảng ủy - HĐND - UBND -UB MTTQ phường Chi Lăng đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về xây dựng quê hương; phát lệnh gọi nhập ngũ cho công dân trúng tuyển NVQS năm 2024 🌺🌺🌸

🌸🌺🌺Đảng ủy - HĐND - UBND -UB MTTQ phường Chi Lăng đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về xây dựng quê hương; phát lệnh gọi nhập ngũ cho công dân trúng tuyển NVQS năm 2024 🌺🌺🌸  
  🌞🌞🌞Sáng ngày 30/01/2024, tại Ban chỉ huy quân sự thành phố, Đảng ủy - HĐND - UBND -UB MTTQ phường Chi Lăng phối hợp đón 09 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về xây dựng quê hương. 

Thanh niên
  💐💐💐 Phát biểu tại buổi buổi Lễ, đồng chí Lê Thị Nhiên - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch HĐNVQS phường đã biểu dương các quân nhân đã không ngừng phấn đấu rèn luyện trong Quân đội tại ngũ hai năm qua, mong muốn các quân nhân khi về địa phương tiếp tục phát huy tinh thần, hình ảnh tốt đẹp của "Anh bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu tham gia lao động sản xuất làm giàu cho gia đình và quê hương, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới - văn minh đô thị ở địa phương, thực hiện tốt trách nhiệm của lực lượng dự bị động viên.

đồng chí Lê Thị Nhiên - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
    💐💐💐 Cũng trong buổi Lễ đồng chí Lê Thị Nhiên Thành ủy viên, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐNVQS phường đã giao nhiệm vụ cho 13 thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2024 và yêu cầu các nam công dân xác định tốt tư tưởng, phát huy truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, chấp hành tốt nội quy, quy định trong quân ngũ và luôn tin tưởng ở những dự định cho ngày mai lập thân, lập nghiệp khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. 

Thanh niên

Thanh niên

Thanh niên
    💐💐💐 Tại buổi Lễ Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường đã trao tặng 22 xuất quà cho các thanh niên hoàn thành NVQS và các công dân trúng tuyển NVQS năm 2024 kịp thời động viên các thanh niên. Đồng thời đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường và gia đình có con em lên đường nhập ngũ cần quản lý chặt chẽ con em mình, đảm bảo an toàn trong thời gian trước ngày nhập ngũ.  💐💐💐 🥰

About