Skip to main content

HĐND phường Chi Lăng tổ chức kỳ họp cuối năm 2023: Thảo luận, chất vấn nhiều nội dung quan trọng cử tri quan tâm.

HĐND phường Chi Lăng tổ chức kỳ họp cuối năm 2023: Thảo luận, chất vấn nhiều nội dung quan trọng cử tri quan tâm.

Trong ngày 27-28/12/2023, HĐND phường Chi Lăng tổ chức kỳ họp thứ 7 khoá X nhiệm kỳ 2021-2026, để thảo luận quyết định các vấn đề quan trọng của phường theo thẩm quyền.

Tham dự Kỳ họp có đồng chí Hoàng Minh Thảo - UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố, Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND TP tại địa bàn phường Chi Lăng; Có đồng chí Nguyễn Bá Khoa - Thành ủy viên, Trưởng Ban KT-XH HĐND TP Lạng Sơn; Các Đại biểu HĐND TP ứng cử tại địa bàn phường Chi Lăng; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thành phố; Có đc Lê Thị Nhiên - TUV, BTĐU, CT UBND phường; Có Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường, lãnh đạo Công an, Y tế, Đội thuế, các trường học, các đồng chí Bí thư-Khối trưởng, Trưởng Ban công tác Mặt trận các khối phố; Cán bộ công chức UBND phường; Có 20/20 vị đại biểu HĐND phường.

Kỳ họp vinh dự được Đồng chí Nguyễn Bá Khoa, Thành uỷ viên, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội , HĐND Thành phố; Đồng chí Lê Thị Nhiên, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường dự chỉ đạo kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Bá Khoa, Thành uỷ viên, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội , HĐND Thành phố

Theo báo cáo của UBND phường tại kỳ họp, trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ-HĐND-UBND thành phố, của Đảng ủy phường, sự giám sát đồng hành của HĐND và các đơn vị, bộ phận chuyên môn trong hệ thống chính trị, UBND phường đã tập trung chỉ đạo điều hành, thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND phường đề ra năm 2023, gắn với thực hiện nghiêm chủ đề “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính – đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ – xây dựng đô thị văn minh – phục vụ người dân và doanh nghiệp”, kết quả có 19/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, (Thu ngân sách vượt chỉ tiêu giao 109%. Chi ngân sách đảm bảo quy định; Vận động thu các loại quỹ và phí đạt 100%; Tổng diện tích trồng hoa và cây cảnh đạt 2.5ha trở lên; Hoàn thành hồ sơ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng Nhà văn hóa khối Hoàng Hoa Thám; giảm 01 hộ nghèo, 01 hộ cận nghèo; Tỷ lệ gia đình văn hoá 95% trở lênKhối phố văn hóa đạt 90% trở lên; Chỉ tiêu tuyển quân năm 2023 đạt 100%, đảm bảo chất lượng; Tỷ lệ giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền đạt 96% trở lên.....) Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Bá Khoa, Thành uỷ viên, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 12 kỳ họp cuối năm 2023, khoá XXI nhiệm kỳ 2021-2026, và tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.

HĐND PHƯỜNG CHI LĂNG KỲ HỌP THỨ 7

Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết của HĐND phường đề ra năm 2023, đồng chí ghi nhận và biểu dương các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã nỗ lực cố gắng, đóng góp tích cực vào kết quả chung của phường trong năm qua. Những kết quả đạt được trong năm 2023 có ý nghĩa to lớn và là động lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của phường trong năm 2024.

HĐND phường Chi Lăng kỳ họp 7

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, nhiệm vụ quốc phòng an ninh của phường năm 2024, các đồng chí đại biểu HĐND phường phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, khẳng định vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, ngay sau kỳ họp, UBND phường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các bộ phận chuyên môn khẩn trương, quyết liệt thực hiện các Nghị quyết mà HĐND phường đã thông qua.

HĐND phường Chi Lăng kỳ họp 7

Bên cạnh đó, đề nghị cấp ủy, chính quyền phường tiếp tục quan tâm thực hiện tốt, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách trên địa bàn.

Trong khuôn khổ kỳ họp, HĐND phường đã xem xét miễn nhiệm Uỷ viên UBND phường Chi Lăng; bầu bổ sung Uỷ viên UBND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 và cho 01 đại biểu thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 do chuyển công tác.

Tiếp đó, HĐND phường đã thực hiện thảo luận, chất vấn, trả lời, giải trình chất vấn trực tiếp tại kỳ họp, có 5 ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND phường với 19 nội dung và 5 phiếu chất vấn đối với lãnh đạo UBND phường, các đơn vị, bộ phận chuyên môn. Các nội dung đại biểu HĐND phường chất vấn liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất ban đầu cho nhân dân; cấp giấy chứng nhận QSD đất các di tích trên địa bàn và cấp giấy chứng QSD đất của các Nhà văn hóa; những giải pháp để quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn; các giải pháp để xây dựng mô hình "Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị".

HĐND phường Chi Lăng kỳ họp 7

Các ý kiến chất vấn đã được cán bộ, công chức chuyên môn và lãnh đạo UBND phường giải trình làm rõ, đáp ứng được yêu cầu của đại biểu đề ra.

Kỳ họp HĐND phường đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết gồm: Nghị quyết của HĐND phường về mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách phường và phương án phân bổ ngân sách phường năm 2024; các nghị quyết về miễn nhiệm, bầu bổ sung.

HĐND phường Chi Lăng kỳ họp 7

HĐND phường Chi Lăng kỳ họp 7

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, HĐND phường đã hoàn thành các nội dung kỳ họp đề ra. Sau kỳ họp, các Đại biểu HĐNDphường sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri theo quy định để thông tin tới cử tri về kết quả kỳ họp cũng như nhưng thông báo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri theo quy định.

About