Skip to main content

Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Chi Lăng đã tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2024

Sáng ngày 02/11/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Chi Lăng đã tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2024 cho các nam thanh niên trong độ tuổi SSNN của phường.
 ☘️☘️ Để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Hội đồng NVQS phường Chi Lăng đã tiến hành triển khai các bước rà soát, nắm nguồn, lập danh sách thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ cũng như các trường hợp được tạm hoãn và miễn NVQS theo quy định, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật. Công tác tuyển quân tại phường luôn là một nhiệm vụ trọng tâm,  là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của phường hằng năm, nhằm chọn lựa những công dân có đủ phẩm chất chính trị, văn hóa, sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Chi Lăng đã tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 202

☘️☘️ Để công tác khám sơ tuyển được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng Hội đồng NVQS phường phối hợp với các đoàn thể và khối phố tổ chức tuyên truyền, vận động các nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; vận động các gia đình động viên con em đến khám sơ tuyển; tuyên truyền về những nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ hiểu rõ về luật nghĩa vụ quân sự để tham gia đầy đủ và nghiêm túc.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Chi Lăng đã tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 202

Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Chi Lăng đã tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 202

☘️☘️ Trong khám tuyển đảm công bằng, đúng luật và đúng đối tượng. Theo đó, trong đợt này, Hội đồng NVQS phường Chi Lăng đã tổ chức phát lệnh điều khám đối với hơn 60 nam công dân trong độ tuổi SSNN. Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị cũng như chủ động thông báo trước 15 ngày và phát lệnh điều khám sơ tuyển NVQS trước 10 ngày để thanh niên có thời gian sắp xếp công việc riêng tham gia khám tuyển trong ngày 02/11/2023 được đầy đủ và đúng thời gian.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Chi Lăng đã tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 202

Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Chi Lăng đã tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 202
☘️☘️ Hiện nay, Hội đồng NVQS phường Chi Lăng đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, các chế độ chính sách của công dân khi tham gia NVQS; làm tốt công tác quản lý, động viên số thanh niên trúng sơ tuyển chuẩn bị khám tuyển tại Thành phố, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Vì nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thanh niên Phường Chi Lăng hăng hái khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 đạt 100% theo lệnh gọi khám.

About